extricate

fion's GUI design:

【临摹】断断续续画了两天,实在没找到好看的手写字体索性不写了,还是有修改一下的,不过基本就是纯临摹

实在太喜欢卡带了,不过拿来做播放器确实看起来没有CD或者黑胶好看

评论

热度(16)

  1. 永恒的天使fion's GUI design 转载了此图片
  2. night skyfion's GUI design 转载了此图片
  3. M o。J靜!.fion's GUI design 转载了此图片
  4. j ё S sfion's GUI design 转载了此图片
  5. 科技部fion's GUI design 转载了此图片
  6. extricatefion's GUI design 转载了此图片
  7. zeng_bessfion's GUI design 转载了此图片
  8. 123fion's GUI design 转载了此图片
  9. 一一fion's GUI design 转载了此图片